Energietransitie

Van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie. Nederland wil in 2050 een klimaatneutrale samenleving zijn. Dat betekent de grootste verbouwing sinds de Tweede Wereldoorlog. De Huizenaanpak helpt bij de versnelling van de uitvoer.

In maart 2018 kondigde de overheid aan dat de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 wordt stopgezet. Daarom zoeken we nieuwe, duurzame oplossingen om in onze energiebehoefte te voorzien. Deze omslag naar een volledig duurzame energievoorziening noemen we de energietransitie. Onderdeel daarvan is het beter isoleren van de woning, maar ook het gebruiken van zonne-energie.

In de regio Zuid-Kennemerland is een groot aantal woningtypen aanwezig waarbij verschillende regels gelden en waar niet overal dezelfde oplossing geboden kan worden. De Huizenaanpak ontzorgt bewoners door steeds een passend totaalpakket van maatregelen aan te bieden. Zo wordt de energietransitie versneld en kan een groot aantal woningen in een kort tijdsbestek energiezuinig gemaakt worden. Dit draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van zowel de landelijke als de gemeentelijke overheid. 

De mogelijkheden voor uw woning

Isoleren: 

Door te isoleren verbetert het comfort van uw woning. Een geïsoleerd huis tocht minder en houdt warmte beter vast in de winter en koelte beter in de zomer. Andere voordelen zijn: minder condens op de ramen, warmere voeten en minder geluidsoverlast van buiten. Doordat uw huis de warmte beter vasthoudt, hoeft u minder gas te gebruiken. Dat scheelt weer uitstoot van CO2, wat goed is voor het klimaat.

Ventilatie en Verwarmen:

Goed ventileren is essentieel voor een gezond leefklimaat in huis. Wanneer er onvoldoende geventileerd wordt, kan dit leiden tot schimmelvorming in de woning en gezondheidsklachten. Ook de aanwezigheid van fijnstof kan in huis hoger zijn dan buiten door slechte ventilatie. Daarom raden wij aan om uw ventilatiemogelijkheden altijd goed schoon te houden en regelmatig te controleren.

Energie opwekken:

Door zelf energie op te wekken, hoeft u minder energie af te nemen van uw energieleverancier. Daarnaast is deze zelf opgewekte energie altijd duurzaam. Zo bespaart u niet alleen euro’s maar ook op CO2. Het aanbrengen van opwek-mogelijkheden is vaak vrij gemakkelijk, waardoor u binnen een dag al een grote stap richting duurzaam wonen kunt zetten. Ook kunt u maatregelen treffen om alvast voorbereid te zijn op een duurzame toekomst.

Zie ook...

Subsidies en Leningen

Er zijn subsidies beschikbaar voor het verduurzamen van uw woning. De meest voorkomende subsidies en leningen staan hieronder op een rij.

Subsidies en Leningen