Wijk: Schoolenaer naar aardgasvrij

Begin 2020 organiseerde de Huizenaanpak een succesvolle collective actie voor de wijk Schoolenaer. Van de 120 woningen waren er 69 inschrijvingen. 

Project samenvatting

Stap 1

De kick-off: Informatieavond

Tijdens de informatieavond op 27 januari waren 85 bezoekers aanwezig

Stap 2

De woning-intake

Aansluitend op de informatie avond schreven geïnteresseerde zich in en vulde de woning-dossier in.

Stap 3

Bezoek aan huis

45 geïnteresseerden  ontvingen een opname aan huis door onze EPA-W adviseur

Stap 4

Offerte

35 deelnemers ontvingen een maatwerk offerte voor het aardgasvrij maken van hun woning

Stap 5

UItvoer

Drie deelnemers zijn reeds akkoord en wonen in 2020 aardgasvrij  

Comfortabel en energiezuinig wonen

Comfortabel wonen met een lager energieverbruik. De Huizenaanpak is een platform gericht op de collectieve aanpak van individuele maatregelen. Wij zijn actief in de regio IJmond & Zuid-Kennemerland.

Stichting De Huizenaanpak copyright ©