Privacy

/Privacy
Privacy2019-11-11T09:47:56+01:00

Hieronder leggen wij uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://www.huizenaanpak.nl (de “website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer je onze website bezoekt met jouw computer, tablet of mobiele telefoon (“computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze website, begrijp je en ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met ons privacybeleid. Deze is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de website (“gebruikers”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die jouw browser stuurt als je onze website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de website. Onder het goed functioneren van de website verstaan wij met name het beschermen van de website tegen handelingen die de veiligheid van de website en van je computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals jouw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze website die je bezoekt, de tijd en datum van jouw bezoek, de tijd die je besteedt op deze pagina’s en andere statistieken. Deze informatie gebruiken we alleen voor het goed functioneren van de website en gebruiken we niet voor het herleiden tot individuele bezoekers.

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door jouw computer, onze website, de webpagina’s die je bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op jouw harde schijf of in het geheugen van jouw computer. Cookies kunnen jouw computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over jouw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie in combinatie met informatie van andere gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om jou als individu te identificeren. Wij gebruiken Google Analytics voor onze analytische diensten.

Google Analytics
Google Analytics installeert een permanente cookie in de webbrowser om je te identificeren. Hierdoor worden jouw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. Je kunt volledig voorkomen dat Google Analytics je herkent, door de cookies uit te schakelen in jouw browser. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kun je de volgende pagina bezoeken:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Remarketing

Huizenaanpak gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat je onze website heeft bezocht. Wij, en derde partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van jouw voorgaande bezoeken, te optimaliseren. Wij maken, met jouw toestemming, gebruik van de volgende remarketing diensten:

Facebook Retargeting
Facebook Retargeting is een marketingtactiek om specifiek te adverteren aan mensen die onze website al eens bezocht hebben. Deze bezoekers vormen een zeer relevante doelgroep. Het doel hiervan is om bezoekers die al eens op de website zijn geweest terug te laten keren. Facebook retargeting maakt gebruik van Facebook Pixel. Dit is een stukje code dat een cookie plaatst in jouw webbrowser om je te identificeren. Hierdoor worden jouw gegevens gedeeld met Facebook. Wij delen alleen gegevens met Facebook die wij op basis van de AVG mogen delen met Facebook. Je kunt volledig voorkomen dat Facebook je herkent, door de cookies uit te schakelen in de browser.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

  1. De doeltreffendheid van onze Website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
  2. Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website;
  3. Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
  4. Nieuwe producten te testen en te ontwikkelen.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen jouw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging

Wanneer Huizenaanpak, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terechtkomt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in dit privacybeleid moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot jouw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om jouw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, jezelf en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over je kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Huizenaanpak heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, Huizenaanpak kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen jouw en de Huizenaanpak. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy- of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Jouw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer jouw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart de Huizenaanpak persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien je meer informatie wilt over hoe lang jouw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt je contact opnemen met info@huizenaanpak.nl.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer je inzage wilt in jouw persoonsgegevens, als je jouw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als je jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan jou of aan een derde dan kun je contact opnemen met de Huizenaanpak door een e-mail te sturen naar info@huizenaanpak.nl of door telefonisch contact op te nemen via 085-2220420.

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Ons privacybeleid is niet van toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Jouw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als je vermoedens hebt dat jouw kind zonder jouw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kun je contact met ons opnemen via info@huizenaanpak.nl. Indien jij als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en je deze wilt verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen.

Wijzigingen

Huizenaanpak kan van tijd tot tijd het privacybeleid aanpassen of updaten. Aanpassingen treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem contact op met de Huizenaanpak door een e-mail te sturen naar info@huizenaanpak.nl.

 

Huizenaanpak - Comfortabel wonen met een lager energieverbruik

Op de hoogte blijven...?

We sturen regelmatig een nieuwsbrief met actuele ontwikkelingen en aanbiedingen die voor jou als huiseigenaar interessant zijn.

Je hebt je succesvol ingeschreven!