In Haarlem staat een huis – Opening expositie

Home/Overzicht/In Haarlem staat een huis – Opening expositie
Laden Evenementen

ABC Architectuurcentrum in Haarlem besteedt aandacht aan energie- en warmtetransitie. Op donderdag 15 april opent de expositie ‘In Haarlem staat een huis’. Hoe ziet de warmte- (en koude-) voorziening van onze huizen eruit als we in 2050 geen gas meer gebruiken? Dat betekent dat we niet meer koken op gas en niet meer verwarmen door middel van gasgestookte installaties.

Tegelijkertijd is de tendens dat we de accu van onze auto buiten ons huis opladen. De energie die daarvoor nodig is moet straks afkomstig zijn van duurzame bronnen. Maar wat betekent dat voor ons huis? Hoe wordt dat aangepakt en wat zijn de mogelijkheden? De expositie laat voorbeelden zien van het toepassen van isolatie, zonnepanelen en -collectoren, windmolens, warmtekoude-opslag en aardwarmte. Er is ook aandacht voor de architectonische en stedenbouwkundige consequenties.

Samenwerking

De expositie brengt in beeld wat de stand van zaken is en toont hoe verschillende partijen, instellingen en bedrijven de toekomst voor zich zien. Tijdens de expositie zijn er diverse symposia over actuele onderwerpen. Op zaterdag 2 juni – de Dag van de Architectuur – openen diverse voorbeeldwoningen de deuren en komt de expositie ook in de stad tot leven.

Meer informatie:
www.architectuurhaarlem.nl