Het klimaatakkoord, wat betekent dit voor jou?

//Het klimaatakkoord, wat betekent dit voor jou?

Het klimaatakkoord, wat betekent dit voor jou?

Op vrijdag 28 juni presenteerde het kabinet het definitieve Klimaatakkoord.
Bij de totstandkoming van dit akkoord was het van belang dat er een pakket van maatregelen komt waarmee Nederland de afspraken kan nakomen die zijn gemaakt in de Klimaatovereenkomst van Parijs.

Het uitgangspunt van het kabinet was dat de stap naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Doelstelling is om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Het kabinet wil een zo’n eerlijk mogelijke verdeling van de lasten tussen inwoners en bedrijven. Daarom ontziet het kabinet de huishoudportemonnee zoveel mogelijk. Daarnaast neemt Nederland de tijd: maatregelen worden stap voor stap genomen. Nederland maakt gebruik van de 31 jaar die er voor de transitie is, richting 2050.

Warmtefonds

Een van de meest opvallende maatregelen is het in het leven roepen van een ‘Warmtefonds’. Huizenbezitters die investeren in verduurzaming kunnen daarvoor een beroep doen op een Warmtefonds. Met behulp van dat fonds kan geld, tegen een lage rente, geleend worden om je huis met bijvoorbeeld met betere isolering te verduurzamen. Het fonds loopt tot 2030.

Belangrijkste maatregelen voor huizenbezitters

  • De cv-ketel gaat verdwijnen. Woningen en gebouwen worden in de komende dertig jaar CO2-vrij gemaakt. Nieuwe wijken die worden gebouwd moeten het zonder een aardgasnetwerk doen (wetgeving per 1 juli 2018). In de bestaande wijken blijft het aardgasnetwerk (deels) liggen. Het netwerk wil het kabinet voor sommige wijken gebruiken voor gas dat duurzaam is. In andere wijken wordt het aardgasnetwerk wel vervangen.
  • Er komt een Warmtefonds om je huis te verduurzamen. Jaarlijks wordt er 50 tot 80 miljoen euro in gestopt. Met behulp van dat fonds kan geld, tegen een lage rente, geleend worden om je huis te verduurzamen. Het fonds loopt tot 2030.
  • De energiebelasting op gas gaat stapsgewijs omhoog, terwijl die op elektriciteit omlaag gaat.
  • De subsidiepot voor duurzame energie (ODE), wordt vanaf 2020 voor twee derde opgehoest door bedrijven en voor een derde door burgers. Die verhouding is nu nog gelijk. Door deze aanpassing gaat de energierekening voor huishoudens omlaag.

Wil je een compleet overzicht van alle maatregelen die worden getroffen? Lees dan de brief de door het kabinet aan de Eerste Kamer is gezonden. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/28/kamerbrief-voorstel-voor-een-klimaatakkoord

Conclusie is dat er de komende jaren heel wat gaat gebeuren.

Wil jij nu al starten met het verduurzamen van je woning, maar weet je nog niet goed wat de mogelijkheden zijn? Kom dan eens langs in onze showroom en bespreek de mogelijkheden vrijblijvend met onze adviseur. Een afspraak maak je eenvoudig via deze link: www.huizenaanpak.nl/contact/showroom/

By |2019-07-03T14:07:30+02:00juli 3rd, 2019|Nieuws|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Huizenaanpak - Comfortabel wonen met een lager energieverbruik

Op de hoogte blijven...?

We sturen regelmatig een nieuwsbrief met actuele ontwikkelingen en aanbiedingen die voor jou als huiseigenaar interessant zijn.

Je hebt je succesvol ingeschreven!