Massale opkomst informatiebijeenkomst verduurzaming VvE’s in Haarlem

/, Nieuws/Massale opkomst informatiebijeenkomst verduurzaming VvE’s in Haarlem

Massale opkomst informatiebijeenkomst verduurzaming VvE’s in Haarlem

Op maandagavond 15 april 2019 organiseerde de gemeente Haarlem samen met de Huizenaanpak een informatieavond over de verduurzaming van Verenigingen van Eigenaars (VvE). De avond werd massaal bezocht. Meer dan 80 VvE’s waren ruim vertegenwoordigd. Wethouder Robbert Berkhout was dan ook blij verrast en noemde het bijzonder dat er zoveel aanwezigen waren.

“De verwarming een graadje lager en korter douchen, dat kun je zelf doen. Gezamenlijk grondig een VvE verduurzamen, daar heb je elkaar voor nodig. De energietransitie is ingezet en jouw aanwezigheid laat zien dat de verduurzaming – stap voor stap – steeds belangrijker wordt. Ik hoop dan ook van harte dat deze avond u verder op weg helpt.” – Wethouder Robbert Berkhout

De energietransitie

In 2050 zal aardgas grotendeels vervangen vervangen zijn door andere energiebronnen om woningen en gebouwen te verwarmen. Haarlem wil zelfs al in 2040 van het aardgas af. Dat lijkt ver weg, maar het is dichterbij dan je denkt. We moeten op zoek naar nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. De overgang naar aardgasvrij wonen leidt tot veranderingen in huis. Gelukkig zijn er nu gunstige regelingen voor VvE’s om te verduurzamen. De gemeente Haarlem heeft daarom samen met de Huizenaanpak een informatieavond georganiseerd om het proces, recente ontwikkelingen, financierings- en subsidiemogelijkheden inzichtelijk te maken.

De puzzel van een VvE

Isabelle Sternheim, eigenaar van het VvE Duurzaamheidsloket en projectleider VvE bij de Stichting Huizenaanpak, heeft jarenlange ervaring met het verduurzamen van VvE’s.

“Het is geen eenvoudig van A naar B traject. Iedere VvE is anders en heeft maatwerk nodig. Het is een puzzel waar bewoners, beheerders en bestuurders samen tijd aan moeten besteden.”

De fases van de verduurzaming zijn wel overal hetzelfde. Dat geeft een VvE houvast en grip op het proces.

 1. Intakegesprek (ambitieniveau, wensen, problemen)
 2. Offerte
 3. Opname
 4. Rapportage
 5. Keuze maatregelen
 6. Keuzes komen op Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)
 7. Financiering (subsidies, leningen en andere constructies doorrekenen)
 8. Besluitvorming (tijdens de ALV)
 9. Keuze voor uitvoerende partijen
 10. Uitvoering

Praktijkvoorbeeld VvE de Koch

Een VvE die baat heeft gehad bij deze aanpak is VvE de Koch, één van de vijf woontorens in Schalkwijk. Deze torens zijn gebouwd in de jaren zeventig en zijn beeldbepalend voor Haarlem. De VvE is het verduurzamingstraject gestart en voorzitter René van Reeuwijk is nog altijd enthousiast en deelt graag zijn ervaringen.

“Een lastenverhoging van ongeveer €20,- per maand. We krijgen daar wooncomfort, lagere energiekosten en vanwege de verbeterde uitstraling, een waardestijging voor terug”.

De VvE kreeg laatst regionale aandacht voor hun succesvolle verduurzamingstraject.

Subsidies voor VvE’s

“Probeer van tevoren tot een goed energieadvies te komen. Dan weet je in welke maatregelen je kunt investeren. Wij zijn er om de subsidies wél te besteden, niet om op de subsidiepot te zitten, maak hier gebruik van.”

Constan Custers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) licht de financiële overheidssteun – in de vorm van subsidies – voor VvE’s toe.

Subsidieregelingen VvE’s

1. Subsidieregeling energiebesparing Eigen Huis (BZK) – Eigenaar/bewoners binnen een VvE in staat stellen energie te besparen in hun gebouw.
2. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) – stimuleren van kleine installaties voor duurzame energieproductie
3. RVV Verduurzaming (BZK) – verhuurders te stimuleren tot energiebesparing bij sociale huurwoningen.

Financiering van VvE’s

Besparen op energiekosten, het verhogen van het wooncomfort en waarde behoud van de woning. Dat klinkt goed, maar hoe investeer je als VvE slim? Fiona Hamberg van Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) maakt inzichtelijk dat een VvE door de combinatie van investeringen op individuele en collectieve energielasten en groot onderhoud, al aardig in de buurt kan komen van lastenneutraal verduurzamen. Het NEF heeft als doelstelling het mogelijk maken van energiebesparing in de bestaande woningbouw en geeft uitleg omtrent de VvE Energiebespaarlening.

De ambitie van het fonds is het toegankelijk maken van energiebesparing in de bestaande woningbouw. Dit wordt gedaan door het verstrekken van de Energiebespaarlening aan eigenaren/bewoners en VvE ’s tegen een lage rente zonder afsluitkosten. Het doel is het beheersbaar houden van energielasten in de toekomst. Het uitgangspunt is: wat heeft het gebouw nodig en wat hebben bewoners nodig om comfortabel & prettig te wonen. Uiteindelijk besluiten de bewoners of er wordt verduurzaamd.

Waarom nu verduurzamen?

 • Nu de mogelijkheid om subsidie te krijgen, de overheid betaalt mee aan de verduurzaming van jouw woning
 • Voorkomen van uitgaven aan onderhoud en reparaties > verduurzaming kan besparen op kosten onderhoud en reparaties
 • Direct verlagen van de energielasten en verhogen van het comfort.

Vernieuwing en verandering, de techniek van duurzame renovatie

Henk Seinen is al 30 jaar actief in de verduurzaamde woningbouw. Hij toont diverse inspirerende voorbeelden van gebouwen die volledig verduurzaamd zijn. Dit middels innovatieve maatwerk oplossingen van Energy walls tot nieuwe LTV convectoren; passend bij het gebouw, de bewoners en de wensen. Het belangrijkste inzicht dat hij het publiek meegeeft is dat we niet bang moeten zijn voor vernieuwing, maar innovatie juist moeten omarmen omdat dat vele voordelen kan opleveren.

“Er zijn veel innovaties mogelijk waardoor de verduurzaming van de VvE integraal, levensloopbestendig en toekomstgericht kan worden ingezet.”

Aan de slag met de puzzel

Verduurzaming van VvE’s is actueel en leeft in Haarlem. Dat blijkt wel uit de hoge opkomst en de vele partijen die betrokken zijn bij de organisatie van de informatiebijenkomst.

“De Gemeente Haarlem heeft deze bijeenkomst mogelijk gemaakt. RVO en NEF beantwoorden alle vragen omtrent subsidies en financiering en er zijn tal van technische innovaties mogelijk. Het zijn allemaal onderdelen van de puzzel. Wij leggen de rand neer en met elkaar maken we de puzzel af, rekening houdend met de specifieke wensen en mogelijkheden per VvE.”

Hoe nu verder?

VvE’s die aan de slag willen met verduurzaming kunnen zich aanmelden voor een kosteloze intake. Inmiddels zijn de tien gratis plekken vergeven, maar je kan je aanmelden voor de wachtlijst. Met degenen die zich hebben opgegeven voor een intakegesprek zal binnenkort contact worden opgenomen om een afspraak te maken. Verder houden we je via de nieuwsbrief periodiek op de hoogte van ontwikkelingen, vervolgbijeenkomsten en actuele informatie.

Ook aan de slag?

Kijk voor meer informatie over gasvrij wonen van gemeente Haarlem op www.haarlemgasvrijer.nl. Kun je ook wel wat hulp gebruiken voor jouw VvE? Neem contact op met het VvE Duurzaamheidsloket, partner van de Huizenaanpak. Woon je niet in een appartement, maar wil je ook graag energie besparen en meer rendement uit de woning halen. Neem contact op met de Huizenaanpak om jouw wensen te bespreken.

De Presentaties

By |2019-06-12T11:35:37+02:00april 16th, 2019|Haarlem, Nieuws|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Huizenaanpak - Comfortabel wonen met een lager energieverbruik

Op de hoogte blijven...?

We sturen regelmatig een nieuwsbrief met actuele ontwikkelingen en aanbiedingen die voor jou als huiseigenaar interessant zijn.

Je hebt je succesvol ingeschreven!